آموزش Blog

warren-buffett-2-600x375.jpg

۳۹ توصیه وارن بافت برای ثروتمند شدن

تا دو سال پیش اگر در رسانه ها به دنبال اطلاعاتی در مورد وارن بافت بودید، مطمئنا با این آمار و ارقام روبرو می شدید مردی خود ساخته و ثروتمند دومین ثروتمند جهان دارای...

hide-files-and-folders1-600x277.png

مخفی کردن فایل مخفی کردن فایل در ویندوز اندروید Ios

موضوع مخفی کردن فایل در پلتفرم های مختلف موضوع مورد بحث تمام دوران دنیای تکنولوژی است چرا که بشر، همیشه چیزی برای پنهان کردن دارد و هیچ چیزی بهتر از ابزارهای تحت کنترل او...