آموزش Blog

attitude.png

با این ۲۳ تکنیک زبان بدن از هر کسی دوست داشتنی تر می شوید!

شما بدون اینکه خودتان متوجه باشید، در تمام مدت طول روز در هر حال ارسال پیام های غیرکلامی به اطرافیان تان هستید. ژست و نحوه ایستادن، طرز حرکت چشمان، روش دست دادن و مواردی...

working-hours.jpg

ساعت کاری مناسب در روز چه مقدار است؟

احتمالاً شما هم به این فکر کرده اید که با چقدر کار در روز می توان حداکثر بهره وری را داشت یا چند ساعت کاری مناسب محسوب می شود. معمولاً در اکثر کشورها یک...

Elon-Musk1-600x300.jpg

ایلان ماسک؛ دنیای متفاوت او از تولد تا ریاست تسلا و همکاری با ناسا

افرادی که به طور عمیق به دنبال زندگی نامه کارآفرینان موفق هستند، قطعا تا کنون بارها اسمی از ایلان ماسک را شنیده اند. اصلا مطالعه زندگی نامه ایلان ماسک یکی از انگیزشی ترین داستان...